Przeglądy

Audyty i przeglądy budynków zaufaj MJ PROJEKT z Rzeszowa

Obowiązki kontroli w ramach przeglądów budowlanych wynikają z konieczności użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska. Warto podkreślić, że dbanie o budynek i jego zachowanie w należytym stanie technicznym oraz estetycznym – pozwalającym na utrzymanie odpowiednich właściwości użytkowych, a także sprawności technicznej, to priorytet.

Kiedy należy przeprowadzać przeglądy budynków? MJ PROJEKT Rzeszów odpowiada

Obiekty budowlane powinny być poddawane obowiązkowym kontrolom w cyklu rocznym oraz pięcioletnim. Ponadto, jeśli ich powierzchnia zabudowy przekracza 2000 m2 lub powierzchnia dachu jest większa od 1000 m2, podlegają przeglądom budowlanym dwa razy do roku. Oferta naszej firmy z zakresu przeglądów technicznych skierowana jest do właścicieli i zarządców nieruchomości znajdujących się w samym Rzeszowie, a także pozostałej części województwa podkarpackiego. Z podjętych działań spisujemy protokoły, które zawierają odpowiednie zalecenia. Wskazują one niezbędne zabezpieczenia i prace budowlano-remontowe konieczne do wykonania w celu prawidłowego, a co najważniejsze, bezpiecznego użytkowania obiektu.